Hyttene i nasjonalparken

Under finner du hytter som enten står åpne eller som man kan leie.

Nordkalottstua

Ovi Raishiin - Visitor point Reisadalen, Saraelv

Pris: 175,- per person
Nøkkel: kontakt turistinformasjon, tlf (+47) 775 88 250 eller besøk Haltibygget på Storslett.

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser

 

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/img-0288-visitor-point-nordkalottstua-680x450.jpg

Sieimmahytta

Sieimma, verneområdegrense i nord

Åpen hytte

Lokalitet: Sieimma er ytterkanten av nasjonalparken, omtrent 9 km fra Saraelv. Hytta ligger derfor beleilig til dersom du ønsker å vandre videre i nasjonalparken eller er på vei gjennom området via Nordkalottruta. Hytta ligger på østsiden av Reisaelva (på andre siden enn Nordkalottruta). Det ligger en båt som kan brukes for å komme seg over elva.

 

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Kokemuligheter

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/sieimmahytta2-mb-680x450.jpg

Sieimmastua

Sieimma, verneområdegrene i nord

Pris: 400 kr per døgn

Lokalitet: Sieimma er ytterkanten av nasjonalparken, omtrent 9 km fra Saraelv. Hytta ligger derfor beleilig til dersom du ønsker å vandre videre i nasjonalparken eller er på vei gjennom området via Nordkalottruta. Det er bålplass og benker på stedet.

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Kokemuligheter

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/sieimma-1-680x450.jpg

Naustihytta

Nausti

Foreningshytte for Nordreisa scooter- og båtforening. Naustneset/Nausti er en tradisjonelt mye brukt leirplass. Både hytta og leirplassen ligger på østsiden av Reisaelva, mens Nordkalottruta går på vestsiden.

Avstand fra Saraelv ca. 26 km.

Fasiliteter:
– Utedo
– 8 sengeplasser
– Badstu

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/naustihytta-rub-680x450.jpg

Nedrefosshytta

Nedrefoss

Pris: Standard DNT-nøkkel.

Lokalitet: Omtrent 26 km oppover langs elva fra Saraelv, og 29 km nedenfor Reisavann. Hytta ligger derfor en dagsmarsj fra nevnte innfallsporter. Det finnes benker og bålplass. Det er bare 3 km til Imofossen.

Fasiliteter:
– Utedo
– 16 sengeplasser
– Kokemuligheter

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/nedrefosshytta-ahj-680x450.jpg

Imogammen

Liten tømmerhytte som kalles Imogammen fordi det tidligere var en gamme her. Eies av Statskog SF, er åpen med 2-3 sengeplasser. Hytta ligger like sør for selve Imofossen. Enkel standard, med lite/ingen utstyr i hytta

 

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/imogammen-rub-680x450.jpg

Arthurgammen

Gammen ligger i fjellbjørkeskogen i oppstigningen fra Reisadalen.

Åpen hytte/gamme som tradisjonelt er brukt som jakt- og fangstbu. Eid av Statskog SF. Enkel standard, 2 soveplasser.

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/arthurgammen-rub-680x450.jpg

Reisavannhytta

Reisavann

Pris: 550,- per døgn
Eier: Statskog

Lokalitet: Hytta ligger ved Reisavannet, omtrent 56 km fra Saraelv. Det må altså beregnes 2-3 dagers marsj fra Saraelv om man kommer nordfra. Fra Kautokein sentrum er det ca. 40 km på vei i retning Bieddjuvaggi, før man tar avkjøring på anleggsvei, eventuelt kan man gå turstien frem til vannet. På vinterstid kan man benytte snøskutertraseensom går mellom Nordreisa og Kautokeino, og gå de siste 3 kilometerne fra skuterløypa til hytta.

Fasiliteter:
– Utedo
– 6 sengeplasser
– Vedovn
– Strøm

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/dsc01195-680x450.jpg

Somashytta

Somas, Ráisduottarháldi landskapsvernområde

Åpen hytte

Eies av Reindriftsadministrasjonen, tilsyn ved Statskog Fjelltjenesten

Lokalitet: Hytta ligger ved Somas i Ráisduoattarháldi landskapsvernområde, omtrent 30 km fra Saraelv langs Nordkalottruta nordfra, og 56 km fra Kilpisjärvi sørfra. Det må derfor beregnes en drøy dagsmarsj fra Saraelv. Sørfra finnes flere hytter på finsk side man kan benytte, med Kobmajokihytta 3 km unna som den nærmeste. Scooterløype fra Gahperus i Reisadalen går innom Somájávri. Det er gode fiskemuligheter i Somájávri.

 

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Vedovn

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/somashytta-mb-680x450.jpg

Geatkevuopmihytta

Geatkevuopmi i Reisa nasjonalpark

Hytte som primært benyttes av reindriftsutøvere, men er åpen. Bruk av hytta bør i forkant avklares med reinbeitedistriktet, Rbd 36 Cohkolat. Enkel standard. Geatkevuopmi er et populært jaktterreng for både høst- og vinterjakt etter småvilt.

Lokalitet: Hytta ligger på vestsiden av Gánešjohka, i Geatkevuopmi.

Fasiliteter:
– Utedo
– 3 sengeplasser
– Vedovn

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/geatkevuopmihytta3-mb-680x450.jpg

Sidusgophihytta

Sidusgophi i nasjonalparken, på grensa til Finland

Åpen hytte ved finskegrensa. Enkel standard. Fjelltjenesten SNO har tilsyn med hytta.

http://snohettaworks.no/nn-reisa/wp-content/uploads/sieimma-1-680x450.jpg

Deadnumuotkihytta

Deadnumuotki, helt sør i nasjonalparken, på grensa til Finland

Hytte som har en låst og en åpen del, 8 køyeplasser. Tilsyn ved Fjelltjenesten SNO Troms.