Denne verktøykassen inneholder alle elementer i Grettes visuelle identitet, og retningslinjer for hvordan de skal appliseres. Den retter seg til intern kommunikasjonsavdeling, grafiske designere, reklamebyråer, trykkerier, partnere og alle andre som utformer materiell som skal benytte Grettes identitet. Ved å følge disse instruksjonene etter beste evne er du med på å sikre et konsekvent visuelt uttrykk og en helhetlig opplevelse av merkevaren.

Verktøykassen er delt inn i 6 kapitler. Under hvert kapittel kan du laste ned relevante filer eller følge linker videre for mer informasjon.

Sentralt i den visuelle identiteten er Grettes unike mønster som genereres basert på data om hver enkelt ansatt. Under Mønster-kapittelet finner du en generator som du kan bruke for å lage nye mønster.